Na podzim loňského roku se pod povrch fotbalového hřiště nainstaloval elektronicky řízený zavlažovací systém. Pro stabilní přítok se nechal vybudovat podzemní vrt, ze kterého se dočerpává do betonové nádrže voda. Ta je poté tlakovým čerpadlem vháněna do jednotlivých trysek, které postupně kropí na daný úsek travnaté plochy.