Nohejbal


Informace pro všechny členy:

Do 31.10. 2019 se vybírají členské příspěvky v hodnotě: 500,- 

Nezapomeňte finance předat zástupci své kategorie! 

Děkujeme!