ZNOVU ZAČÍNÁME !!!

Na základě ústupu onemocnění COVID19, vládních nařízení ČR a doporučení FAČR jsme se rozhodli pozvolna obnovit sportovní činnost našeho klubu, ale pouze za dodržení několika podstatných pravidel prevence a hygieny!

1) Na sportovišti se musí nacházet ve stejném čase nejvýše 100 osob (včetně případných diváků).
2) Ve skupině 100 osob je možné trénovat a hrát přátelská a nemistrovská utkání:
- přátelská a nemistrovská utkání se nezadávají do IS
- nejde o mistrovský zápas, tudíž odměna rozhodčího není ani v této době hrazena FAČR
3) Zachovávejte vzdálenost mezi hráči a ostatními nejméně 2 metry.
4) Trénovat a hrát ve skupině 100 osob lze bez distanční vzdálenosti = bez udržování vzdálenosti 2 metrů.
5) Hráči v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest.
6) Rozhodčí nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest, musejí ovšem dbát zvýšené opatrnosti při používání veškerých pomůcek spojených s výkonem jejich profese.
7) Na sportovišti je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou.
8) Nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, tj. zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, a to ani rozhodčími.
9) Při používání toalet je nutné zabezpečit režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; kromě možnosti dezinfekce rukou je nutné zabezpečit dezinfekci míst, kterých se běžně dotýkají ruce.
10) Dezinfekci pomůcek provádějte vždy po skončení tréninku nebo utkání.

Jednotlivé fotbalové kategorie:

Užitečné odkazy pro rodiče

Přihláška do fotbalové asociace české republiky: